SOUP: Chorizo & White Bean SPECIAL: Steak and Smoked Gouda Enchilada ~$9.95